slide
Ons kantoor is gespecialiseerd in beschermingsbewind en curatele. Wij richten ons in het bijzonder op onze eigen regio. Hier hebben wij dan ook de nodige goede contacten.

Welkom

Ons kantoor is gespecialiseerd in beschermingsbewind en curatele. Wij richten ons in het bijzonder op onze eigen regio. Wij beschikken over de nodige goede contacten met verschillende instanties.

 

Wanneer iemand door lichamelijk of geestelijk onvermogen (tijdelijk) niet meer in staat is om zijn eigen financiën te behartigen, kunt u een (beschermings-)bewind overwegen.
Het doel van een (zo niet tijdelijk) bewind is om iemand aan te stellen als bewindvoerder, die de zaken beheert van de onder-bewindgestelde.
 
Bij een beschermingsbewind kan ook sprake zijn van problematische schulden. Wij zorgen voor structuur in uw financiele huishouding en zorgen dat schuldhulpverlening voor u wordt geregeld. Wij zorgen dat uw schulden worden ondergebracht bij een gemeente of de Kredietbank en vervolgens worden gesaneerd. Uw vermogen zal worden beheerd gedurende de periode van de schuldsanering. Ook in het geval u bijvoorbeeld een WSNP traject gaat doorlopen. Wij hebben kennis en kunde van de verschillende schuldsaneringstrajecten, op deze wijze kunnen wij u hier goed in begeleiden..

copyright 2013 elcx