slide
Bij een langdurige periode van lichamelijk of geestelijk onvermogen kan het zinvol zijn om om een curatele maatregel te verzoeken. Ook bij bijvoorbeeld een verslaving of extreme verkwisting kan een ondercuratelestelling zinvol zijn.

Curatele

In bepaalde situaties is een onderbewindstelling niet toereikend voor het voeren van een goed beheer over een vermogen.

 

Bij een langdurige periode van lichamelijk of geestelijk onvermogen kan het zinvol zijn om een curatele maatregel in te stellen. Ook bij bijvoorbeeld een verslaving of extreme verkwisting kan een ondercuratelestelling zinvol zijn.

 

De ondercuratelestelling wordt gepubliceerd en is raadpleegbaar voor derden, dit in tegenstelling tot onderbewindstelling en mentorschap.

 

Voor informatie over curatele kunt u contact opnemen met ons kantoor.

copyright 2013 elcx